STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 12/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Bộ Công Thương 12/06/2015 Tải về
2 Phụ lục 01 Danh mục sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động Bộ Công Thương 12/06/2015 Tải về
3 Phụ lục 02 Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động Bộ Công Thương 12/06/2015 Tải về
4 Phụ lục 03 Đơn đăng ký nhập khẩu tự động Bộ Công Thương 12/06/2015 Tải về
5 Phụ lục 04 Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng Bộ Công Thương 12/06/2015 Tải về
6 Phụ lục 05 Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng Bộ Công Thương 12/06/2015 Tải về
7 Phụ lục 06 Báo cáo tình hình nhập khẩu Bộ Công Thương 12/06/2015 Tải về