Liên hệ
Thông tin liên hệ:
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương Việt Nam
Điện thoại: 04 - 22205395 Fax: 04 - 22205397
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội