Đăng ký hồ sơ thương nhân

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập   THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ/ĐẠI DIỆN

(*) Họ và tên:

(*) Điện thoại:

(*) Di động:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

(*) Phòng ban quản lý:

(*) Loại hình doanh nghiệp:

(*) Tên DN tiếng Việt:

Tên DN tiếng Anh:

Tên viết tắt:

(*) Mã số thuế:

(*) Số đăng ký kinh doanh:

(*) Địa chỉ DN:

(*) Tỉnh/Thành phố:

(*) Điện thoại:

Fax:

Webite:

(*) Đại diện theo pháp luật:

Mẫu chữ ký và con dấu:

Giấy phép kinh doanh:

          Định dạng file hỗ trợ: .jpg,.jpeg,.gif,.png,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf

Mô tả (Doanh nghiệp nhập thông tin các dòng mã HS được khai báo):