Hệ thống nhập khẩu tự động

Trong năm 2015, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Xuất Nhập khẩu trong quá trình nâng cấp xây dựng hệ thống phần mềm Nhập khẩu tự động. Hiện tại, hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai mở rộng, hỗ trợ hoạt động cấp phép Nhập khẩu tự động trên cả nước. Doanh nghiệp và các đơn vị quản lý cấp giấy phép Nhập khẩu tự động có thể thực hiện các giao dịch đăng ký, nộp hồ sơ và cấp phép trên môi trường trực tuyến tại địa chỉ www.nhapkhau.gov.vn. Thông qua hệ thống phần mềm, dữ liệu về hoạt động nhập khẩu các mặt hàng, theo quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT, trên cả nước được lưu trữ tập trung, khi có yêu cầu có thể được xuất ra báo cáo nhanh chóng và chính xác.

Thông qua Hệ thống, doanh nghiệp được cung cấp thông tin đầy đủ về quy trình, thủ tục đề nghị cấp phép, đồng thời có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của mình,Cục Xuất nhập khẩu có số liệu nhanh chóng, cập nhật về số lượng, chủng loại, giá trị hàng hóa nhập khẩu, phục vụ tốt công tác điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hiện nay Hệ thống đã triển khai trực tuyến ở mức độ 3 cho toàn bộ các doanh nghiệp nhập khẩu thép. Các doanh nghiệp nhập khẩu thép có thể trực tiếp in hồ sơ từ mạng internet và theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ qua mạng.