Hệ thống đăng ký hồ sơ thương nhân đã được khôi phục
17/07/2015 04:42:40 PM (GTM +7)
Kính gửi: Các thương nhân

Sau thời gian chỉnh sửa, hệ thống đăng ký thương nhân trên trang web http://nhapkhau.gov.vn đã được khôi phục. Các thương nhân có thể đăng ký lại bình thường.

Đề nghị các doanh nghiệp kiểm tra việc đăng ký tài khoản của mình.

Tên tài khoản truy cập chính là mã số thuế doanh nghiệp khai bên Thông tin doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tự chọn mật khẩu truy cập.

Đối với các thương nhân đã gửi hồ sơ thương nhân qua đường bưu điện, đề nghị tạo tài khoản trên hệ thống để được thực hiện khai báo hồ sơ.

Bộ Công Thương thông báo để doanh nghiệp được biết.

Trân trọng,